demo

İşverenin Dikkatine!

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde, en az 1 sigortalı çalışan var ise 01.01.2014 tarihinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin (İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi, Sağlık personeli hizmetleri) tamamını alma zorunluluğu başlamaktadır.

devamı

demo

Risk Degerlendirilmesi

Tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Daha basit ifadesiyle, problem formulasyonu, tehlike değerlendirmesi, tehlikeli maddeye maruz kalma etkilerinin analizi ve risk tanımlaması gibi ana kavramlardan oluşan risk analizidir...

devamı

demo

İşyeri Hekimligi

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Budurumda bizde İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız.

devamı

demo

OSGB nedir?

OSGB’ler, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardır.

devamı

demo

Hizmetlerimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kururumuz tarafından verilen hizmetlerimiz ;
İş Sağlığı Hizmetlerimiz ;
İş Güvenliği Hizmetleri;

devamı

 

Referanslarımız